01-10-2017

Regeerakkoord: voorgenomen maatregelen bij overnames grote ondernemingen

De recente pogingen van buitenlandse ondernemingen enkele Nederlandse kroonjuwelen zoals Unilever  (door Kraft Heinz) of AkozNobel  (door PPG) over te nemen hebben geleid tot verwoording in het  regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU de invloed van activistische aandeelhouders in te perken. Wanneer een aandeelhouder bij een jaarvergadering aandringt op een strategiewijziging van de onderneming, kan er volgens het regeerakkoord een bedenktijd van maximaal 250 dagen worden ingeroepen. Dat is 70 dagen langer dan op dit moment is afgesproken in de Nederlandse Corporate Governance Code. Ook blijkt uit het regeerakkoord het voornemen beursgenoteerde ondernemingen met een jaaromzet van meer dan € 750 mln de mogelijkheid te bieden aandeelhouders die meer dan 1% van het aandelenkapitaal bezitten, te vragen zich te laten registreren bij de Autoriteit Financiële Marketen (AFM). Op dit moment is de registratie verplicht bij 3%. Bovendien kunnen bedrijven met voor Nederland onmisbare activiteiten op specifieke bescherming rekenen. Deze zogenaamde "vitale bedrijven" kunnen straks alleen nog met actieve goedkeuring worden overgenomen. Aldus meldt het Financieel Dagblad van 11 oktober jl.

 

Terug naar overzicht