Faillissementen

Jeroen Sorbi wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in (bedrijfs-) faillissementen. 

Bent u schuldeiser?
Wanneer u een vordering in een faillissement heeft kunt u die vordering schriftelijk of per e-mail (info@sorbi-advocatuur.nl) indienen bij de curator. In dat geval wordt u verzocht de vordering zo gespecificeerd mogelijk in te dienen en daarbij te vermelden:

  • Welk faillissement het betreft;
  • Het totaalbedrag van uw vordering en het daarin opgenomen BTW bedrag:
  • De betreffende facturen (meesturen);
  • Indien u zich beroept op een wettelijk voorrecht van uw vordering, de betreffende wettelijke bepaling;
  • Wanneer u zich beroept op eigendomsvoorbehoud wordt u verzocht dat te onderbouwen door overlegging van stukken;
  • Bij schriftelijke indiening uw e-mail adres.

Na verwerking van uw vordering in de boedeladministratie kunt u een bevestiging (per e mail) tegemoet zien.

Informatie over een faillissement

De openbaar verslagen van faillissementen van besloten- of naamloze vennootschappen worden periodiek gepubliceerd in het Centraal Insolventie register dat kan worden geraadpleegd via www.rechtspraak.nl
Faillissementsverslagen worden niet op deze website gepubliceerd.

Advies

Door de brede ervaring van Jeroen Sorbi als curator en als zakelijk bankier kan hij u goed adviseren  wanneer zwaar weer voor uw bedrijf dreigt. Of wanneer een reorganisatie, herstructurering of een doorstart van een onderneming na faillissement wordt overwogen. De insteek zal breed zijn waarbij ook aan de orde komt wat de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) is. 
 

 

Nieuws

01-10-2017
Regeerakkoord: voorgenomen maatregelen bij overnames grote ondernemingen

De recente pogingen van buitenlandse ondernemingen enkele Nederlandse kroonjuwelen zoals Unilever (door Kraft Heinz) of AkozNobel (door PPG) over te nemen hebben geleid tot verwoording in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU de invloed van activistische aandeelhouders in te perken. Lees verder

Meer nieuws