Van start tot finish

Sorbi Advocatuur richt zich op MKB-ondernemingen en ondernemers. Vaak zijn dat familiebedrijven. Sorbi Advocatuur is bekend met de diversiteit van probleemstellingen en geeft u daarbij van start tot finish begeleiding.  
Vanaf het moment dat een onderneming start (juridische structuur, voorwaarden, personeel, bankzaken, risicobeperking etc.), de bedrijfsrisico's veranderen (groei en krimp, liquiditeiten, reorganisatie, herstructurering, aansprakelijkheden etc.) tot het beëindigen van de onderneming of het ondernemerschap (overdracht van onderneming, vereffening, faillissement etc.) is Sorbi Advocatuur voorbereid u met raad en daad bij te staan. Als adviseur, als raadsman of als procesbegeleider.


Wanneer u deze aanpak aanspreekt neem dan contact op met Jeroen Sorbi (info@sorbi-advocatuur.nl of 078 30 30 350) voor een oriënterend gesprek.

Nieuws

01-10-2017
Regeerakkoord: voorgenomen maatregelen bij overnames grote ondernemingen

De recente pogingen van buitenlandse ondernemingen enkele Nederlandse kroonjuwelen zoals Unilever (door Kraft Heinz) of AkozNobel (door PPG) over te nemen hebben geleid tot verwoording in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU de invloed van activistische aandeelhouders in te perken. Lees verder

Meer nieuws